Demonstration

Taktil Stimulering/beröring

Stranger är bara en mobi

Palliativ vård kan förebygga och lindra symtom, och ibland också bidra till att förlänga livet. Syftet är att du ska ha det så bra som möjligt på alla sätt trots sjukdomen. Den här texten handlar om palliativ vård för vuxna. Här kan du läsa om  vård av barn i livets slutskede.

Vad är palliativ vård?

Bedröva och Taktil Stimulering Smärtan är ett personlig upplevelse som kan vara avancerad att mäta. Smärta utlöser reflektoriskt stressreaktioner. Blodet omdirigeras till muskulaturen, glykogen frisätts från levern, hjärtat pumpar snabbare, blodtrycket stiger, näringsupptag i magtarmkanalen sätts gällande sparlåga och genomblödningen i huden minskar.

Massage som symtomlindring för patienter med cancer i den

Bauwens et al. Den ena gruppen mottog mjuk massage och den andra behandlades med massageterapi. Patienterna fick olika slags massage och delades inte in inom grupper. De olika massagebehandlingarna var fluffig massage, fot massage och klassisk svensk massage.

Lätta

Gravidmassage Här ser du hur min huvudkudde ser ut. Till mig kan ni komma på gravidmassage under hela din graviditet. Du förebygger spänningar i ryggtavla och nacke, svullna fötter och apostlahäst och för att slappna av fräscht allmänt. Jag anpassar mig till dina behov, hur långt gången du är och till vad du tycker känns bäst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *