Demonstration

Omgivningens bemötande

Jag vill träffa en mötesmeddelande

Formulera länktext med omsorgLänk hit Länka ord som säger något om vart länken leder. Användare vet att det går att klicka på länkar, det behöver du inte tala om. Använd en och samma länktext för alla länkar som leder till samma sida. Och omvänt: Låt inte länkar på samma sida med samma länktext leda till olika sidor. Detta förutsätter en tydlig och informativ rubrik. Se även R Skriv beskrivande sidtitlar. Om du inte kan använda samma länktext som i rubriken, se till att länktexten och rubriken skiljer sig så lite åt som möjligt.

Delaktighet

Fungera rekryterar tillgänglighetsexperter Just nu söker vi Tillgänglighetsexperter för digital transformation. Vi söker dig som vill vara med gällande en spännande resa med oss gällande Funka. Vi gör nu en bamse satsning på digitalisering och internationalisering bruten våra tjänster. Vi tror att ni liksom vi brinner för tillgänglighet. Att du har erfarenhet inom sektorn, är nyfiken och vill utvecklas inom ditt område. Vi har jobbat med access i 20 års tid och tittar fram emot att få ta andel av dina kunskaper och erfarenheter.

Kommentarer : 2

Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 1. Personer tillsammans nedsatt syn har ofta svårt att läsa text med bristande kontrast kontra textens bakgrund. De flesta kan studera brödtext på skärm om skillnaden inom ljusintensitet mellan förgrund och bakgrund inneha förhållandet 4, Därför har WCAG-standarden detta förhållande som grundkrav. Kontrastvärdet kan mätas med hjälp av programvara. Större skrift till exempel rubriker är lättare att läsa, och för sådan är eftersom gränsvärdet Logotyper, dekorativa inslag samt inaktiva funktioner är undantagna i riktlinjen. Innehåll i diagram och annan grafik som behöver kunna läsas eller tolkas bör dock uppfylla kontrastkraven.

Jag vill träffa en huvudstad

Krav på omgivningen

Medbestämmande är ett av de viktigaste målen för svensk funktionshinderspolitik. Delaktighet i dom beslut som rör individen är ett rättighet, vilket regleras i bland övrigt patientlagen. Socialstyrelsen har i sin skrift Om vård- och omsorgstagares delaktighet visat att ökad delaktighet kan möjliggöra en indivuduellt ansvarstagande, vilket innefattar beslut runt sin egen person. På detta fason kan individen aktivt påverka sin vårdsituation i samverkan med med personal.

Dela sidan

Rattigheter for personer med funktionsnedsattning FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inledning Regler om rättigheter Staterna följer FNs regler om de viktigaste rättigheterna för människor när det gäller oberoende, rättvisa och fred i världen. Staterna följer FNs regler om mänskliga jämställdhet och säger ja till att dom också gäller för personer med funktionsnedsättning. Staterna följer också många andra grundnorm och regler, till exempel Barnkonventionen. Funktionshinder och samhället En persons funktionshinder beror på hur allt är omkring personen. En person med rörelsehinder blir mindre funktionshindrad om det finns hiss inom huset där de bor. En individ med intellektuell funktionsnedsättning blir mindre funktionshindrad om människor har kunskap och kan prata med personen på ett fason som han eller hon förstår.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *