Demonstration

Kvinnor under medeltiden

Möt flickorna på wingo

It was first published in All-Story as a five-part serial in the issues for January—May It was later published as a complete novel by A. McClurg in

Hemmet och barnen

Justerades protokollet för den 26 april. Ylva Annerstedl fp anmälde alt hon avsett all rösta ja men markerats hava röstat nej. Ldauetis självständighetsförklaring Utskottets utsago godkändes med röster mot 19 förut godkännande av del i reservation 6 av Marianne Samuelsson gjorda tillägget, 1 ledamot avstod från atl rösta. Kjell Dahlström mp anmälde atl häri avsett all rösta nej men markerats såsom frånvarande. Övriga moment Utskottets hemställan bifölls. I går debatterades biståndet här inom riksdagen, och i dag är andel meningen att vi skall ägna oss ål att debattera utbildning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *