Demonstration

Tips och klagomål

Möt Gypsy de intresserade männa stadsrådets

Allmänna handlingar Allmänna handlingar Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling vid KB eller handlingar ur ämbetsarkivet, kan du vända dig direkt till registrator med din begäran. Förändringar med anledning av coronaviruset covid Läs mer här. Då KB är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Den ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos KB. I arkivet finns handlingar från KB:s egen verksamhet från talet och framåt. Dessa kan läsas i KB:s specialläsesal. I specialläsesalen finns även en arkivförteckning som omfattar handlingar fram till Läs mer om specialläsesalen.

Kontakta DO

Vi skyddar alltid dina uppgifter från obehöriga. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den vid tidpunkten aktuell lagstiftningen. NIX-Telefon kommer inte att bearbeta dina personuppgifter på annat sätt ännu som nedan beskrivs. NIX-Telefons syfte NIX-Telefon syftar till att erbjuda ett spärregister där du som fysisk person, såsom har ett telefonabonnemang, kan anmäla att du önskar att inte bli kontaktad på ett visst telefonnummer i försäljnings- marknadsförings- eller insamlingssyfte. NIX-Telefon ger igenom spärregistret näringsidkare tillgång till ett viktigt register med fysiska personers telefonnummer såsom uttryckligen har uppgett att de ej vill bli kontaktade via telefon inom något av ovan nämnda syften. Tillsammans fysiska personer förstås här konsumenter samt enskilda näringsidkare.

Varför har DO gått från begreppet anmälan till tips och klagomål?

Hurså ska du lämna in tips samt klagomål? Alla tips och klagomål är viktiga Informationen du ger i ditt tips eller klagomål är viktig förut att den bidrar till en foto av den diskriminering som sker inom samhället och de risker för diskriminering som finns. Den bidrar därmed likaså till DO:s arbete med att bedriva på utvecklingen i samhället. Det utför vi i vårt förändringsarbete bland övrigt genom att uppmärksamma beslutsfattare om bekymmer med diskriminering och föreslå förändringar bruten lagar till regeringen ta fram rapporter och kunskapsunderlag ta fram stöd samt verktyg för att stödja olika aktörers arbete för att förebygga diskriminering fullborda tillsynsutredningar som innebär att vi granskar verksamheter för att kontrollera att dom följer diskrimineringslagen. I ett fåtal baisse kan ett tips eller klagomål dessutom leda till en domstolsprocess. Du ansvarar för att bevaka tidsgränser Det finns olika tidsgränser till exempel så kallad preskriptionstid som man måste känna mot om man vill vända sig mot domstol och kunna få framgång därborta. Tidsgränserna är olika beroende på vilken situation det gäller. Inom arbetslivet kan tiden vara så kort som två veckor. Om du vill vända dej till en domstol ansvarar du allena för att de tidsgränser som finns inte går ut.

Möt Gypsy de intresserade vandring

Öppettider telefonväxeln

Hantering av personuppgifter Vi på É Romani Glinda vill att du ska beröra dig trygg med vår hantering bruten dina personuppgifter. Här kan du studera om vad en personuppgift är, hurdan insamling och behandling går till därtill vilka rättigheter du har för att få information, rätta felaktig information alternativt klaga på hanteringen. Syftet är bl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *