Intresse

EU - Europeiska Unionen

Jag vill träffa Europeiska människor provminuter

Erasmus — mer än akademiska poäng Erasmus — mer än akademiska poäng högskola-universitet Erasmus är utbytesprogrammet som gör det möjligt för europeiska högskolestudenter att plugga i andra europeiska länder. Akademiska poäng i all ära, men för många är kanske den största behållningen alla intressanta människor man träffar. Många studenter träffar kärleken. Gunnar Frykfors och hans fru träffades bakom bardisken på studentföreningen i Maastricht Holland, när han pluggade där. I dag är de två barn rikare och lever sitt liv i Stockholm. Gunnar åkte till Maastricht för att plugga internationell marknadsföring, sex år senare kom han hem med en masterexamen, en ny karriär och en holländsk fru. Han valde Holland för att utbildningen var på engelska och att man parallellt lärde sig ett tredje språk.

EU:s institutioner

Senast publicerad: EU - Europeiska Unionen Ni är en unionsmedborgare med rätt att resa och rösta. När Sverige gick med i EU blev alla svenska medborgare automatiskt också. Du är ett unionsmedborgare med rätt att resa samt rösta När Sverige gick med inom EU blev alla svenska medborgare automatiskt också unionsmedborgare. Som unionsmedborgare har ni vissa rättigheter: Du får resa ledigt mellan medlemsländerna med giltigt pass alternativt id-kort och stanna upp till tre månader utan uppehållstillstånd. Du får votera i kommunala val i det mark du är bosatt och kan allena bli vald.

Den europeiska gröna given

Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Europaparlamentet Stiftar EU:s lagar tillsammans med ministerrådet. Kontroll och granskning Kontrollerar att lagarna följs i medlemsländerna. Europeiska revisionsrätten Granskar organisationer, myndigheter och personer som tar emot eller hanterar EU-pengar. Budget samt pengar EU-kommissionen Har hand om EU:s budget och föreslår hur inkomster samt utgifter ska fördelas mellan EU:s annorlunda verksamheter. Europeiska centralbanken Ska se mot att eurons värde är stabilt samt inte minskar dramatiskt. De jobbar förut att främja EU:s värderingar, förverkliga unionens mål, säkerställa effektivitet i verksamheten samt tjäna EU-ländernas intressen. I varje anstalt jobbar representanter från medlemsländerna. Sju institutioner med olika uppgifter De sju institutionerna har olika arbetsuppgifter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *