Intresse

Louise Glück – Dikter

Enda hem i meetic

Ta också reda på vilka vaccinationer du eventuellt behöver för vistelse i ditt värdland. Läs igenom ansökningsanvisningarna noggrant, fyll i blanketterna och skicka dem omgående tillbaka enbart i särskilda fall skickar Hanken dem åt dig. Reservera åtminstone en vecka för postgången inom Europa - ibland tar postgången längre tid än väntat. Glöm inte att ta kopior på allt du skickar iväg tyvärr kan Hanken inte ta dessa kopior åt dig! Försäkra dig om att du vet när ditt värduniversitet ordnar introduktionsdagar för inkommande utbytesstuderande. Du måste delta i denna introduktion! Om du kommer hem till julen måste du alltså åka tillbaka för att tentera efter julen. Tänk på det då du planerar eventuella jobb eller annat program efter utbytet.

Juridikstudenten Elsa valde att stanna i ett Belfast trots utegångsförbud

Anskaffa Kivra och få din deklaration digitalt. Då får du den tidigare ännu med pappersposten. Här har vi samlat information om hur det går mot. Viktiga datum. Och fördelarna med att deklarera genom en digital brevlåda.

Kan jag få underhållsstöd?

Av och med utbetalningen 25 juni höjs ditt underhållsstöd. De nya beloppen blir: 1  kronor i månaden till samt med månaden då barnet fyller 11 år 1  kronor i månaden av och med månaden efter den emedan barnet har fyllt 11 år mot och med månaden då barnet fyller 15 år 2  kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har fyllt 15 år Du behöver inte göra något. Beloppet räknas om automatiskt. Den andra föräldern ska betala till Försäkringskassan När ni får underhållsstöd måste den andra föräldern betala tillbaka hela eller delar bruten underhållsstödet till Försäkringskassan. Hör av dej om din situation ändras Anmäl mot oss om något som kan affektera ditt underhållsstöd ändras, till exempel försåvitt den andra föräldern börjar betala bidrag direkt till dig den andra föräldern betalar mer i underhåll än fordom ni flyttar ihop eller börjar liv som ett par barnet börjar hem ungefär hälften av tiden hos den andra föräldern. Ring till kundcenter  -   för att anmäla förändringen. När den andra föräldern har skött inbetalningarna mot Försäkringskassan i sex månader När den andra föräldern har betalat i tid mot Försäkringskassan minst sex månader i effekt, prövar vi om det finns anledning till att Försäkringskassan fortsätter att avlöna underhållsstödet. Båda föräldrarna får då en brev om prövningen. Om det ej finns några skäl ska den andra föräldern istället betala underhållsbidrag direkt mot dig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *