Intresse

Arbetsdomstolens praxis första halvåret 2018

Möt en flickvän filmmöte

Mail Uppdaterad Den försvarsanställde som fick sparken efter att ha tagit med sin flickvän till marinbasen får inte tillbaka sitt jobb. Arbetsdomstolen konstaterar att det var en mycket allvarlig förseelse och att det inte kan begäras att arbetsgivaren ska ha kvar honom. Den var den 20 oktober som den civilanställde driftsingenjören tog med sig sin flickvän till sin arbetsplats, ett hemligstämplat militärt skyddsobjekt. Flickvännen hade inte tillträdestillstånd, vilket är ett krav för att utomstående ska få besöka anläggningen.

Flickvännen ska få träffa drottningen

Internetsnack med Isabella Moderator: Hej, nu är Isabella på plats hos oss samt du är varmt välkommen att placera dina frågor till henne. Nu sitter jag redo för att svara gällande era frågor. Är GMU exakt detsamma på alla olika förband runt försåvitt i Sverige? En person som utför GMU vid ett jägarförband gör absolut samma som en person som skall bli stridsvagnsförare eller kock? Moderator: Hej själva inledande delarna är densamma, det vill säga de 3 första månaderna, sedan skiljer sig utbildningen beroende gällande mot vilken befattning man har sökt. Isabella Hagberg: Hej Pontus och Timothy! Det är bra att ha ett bra grund att utgå från, försenad kommer ni träna mycket under tiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *