Intresse

Psykopatfabriken. Det olyckliga äktenskapet mellan kriminalvård och psykopatforskning

Man föredrar Turkiska pron

Det visar sig nu att Statistiska Centralbyrån — en svensk myndighet — sekretessbelagt hur många som röstat på svenska politiker i EU-valet. Europaportalen har bett Statistiska Centralbyrån med arkivansvar för svenska val att lämna ut uppgifter om hur antalet personkryss fördelade sig mellan kandidaterna i EU-valet Det handlar om att vi inte får röja ett personligt förhållande vilket räcker med namnet [på en person], säger Johan Eklund, tillförordnad enhetschef för demokratistatistik på SCB, till Europaportalen. Är vi inte nöjda med att SCB hemligstämplar statistik om våra folkvalda måste någon överklaga SCB:s beslut till kammarrätten. SCB klargör inte vilka paragrafer de vilar sin tolkning på, men den s k statistiksekretessen gäller för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. GDPR är ett regelverk som i många delar kan tolkas ungefär hur man känner för det. Eller för att mörka information där det upplevs känsligt om sanningen kommer fram. Med stöd av GDPR kan staten successivt urholka offentlighetsprincipen och vem som helst med åsikter om t ex de folkvalda politikerna kan åtalas för brott mot GDPR efter valfri tolkning.

Humanisters åsikter

Bruten Katarina Barrling TV 0. Sveriges radikala omsvängning i migrationspolitiken visar hur mänsklig åsiktsbildning styrs av grupptryck, social belöning samt bestraffning. Det säger Katarina Barrlingdocent inom statsvetenskap, i detta avsnitt av Kvartalsamtal. Intervjuare är Kvartals Thomas Gür. Beskåda programmet, eller läs Katarina Barrlings essä  Strömkantringens år  från oktober Av Birgitta Holm 0. Rut Hillarp ägnade sitt författarskap åt att undersöka sexualitetens många sidor.

Kvartals nyhetsbrev

Försåvitt man tror på en platonsk idévärld så finns det säkert en center, ett grundbudskap eller dylikt. Lite förut mycket teologi för min smak emellertid. Tycker att det är mycket mer fruktbart, utifrån ett religionskritiskt perspektiv, att se Kristna idétraditioner som diskurser samt sociala konstruktioner. Sen kan man ju naturligtvis rent empiriskt vaska fram mer eller mindre typiska företrädare för ett given kristen riktning vid en speciell tidpunkt och på en viss läge.

1. Välfärdsstatens finansiering under 1990-talet

Igenom regeringsbeslut den 4 februari bemyndigades chefen för Socialdepartementet, statsrådet Lars Engqvist, att tillkalla en kommitté bestående av vetenskapsman med uppdrag att göra ett välfärdsbokslut över talet direktiv Under år inneha kommittén kompletterat de tidigare beskrivningarna tillsammans uppgifter om utvecklingen under talets sista år och arbetat med att dölja en del av de kunskapsluckor såsom identifierats. Kommittén har här strävat postumt att ta fram fördjupad kunskap försåvitt såväl välfärdens nyckelområden som socialpolitiskt viktiga samhällsgrupper. Detta forskningsarbete publiceras nu inom en serie betänkanden och utgör därmed en väsentlig grund för det slutbetänkande som kommittén skall överlämna i oktober år

Islam och Europa

Detta är så intressant så jag lägger det här. Det tar tid att gå igenom. Verkar vara en reell intressant ideologisk debatt om Sd samt svensk politik, från Leo Sundberg:. Armé ska jag försöka lämna en definition till folk på båda sidorna försåvitt stängslet som kan bli förvånade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *