Intresse

Stöd för barnets utveckling och lärande

Begäran om psykologi tranny

När vi började med vård på distans i Västerbotten handlade det om konsultationer. Idag ger vi konsultationer inom en rad olika områden, både som tjänster sjukhusen emellan och som specialiststöd till primärvården. I inlandet förekommer också konsulttjänster eller jourstöd mellan hälsocentraler eller sjukstugor. Med stöd från Hjärt-Lungfonden har 35 av landets sjukhus med barnhjärtenheter fått ett avancerat videokonferenssystem så att de kan överföra lagrade ultraljudsundersökningar vid ett videomöte. På så sätt kan man konsultera barnhjärtspecialist på något av Sveriges universitetssjukhus. Norrlands universitetssjukhus är en av de noder som bedömer ultraljud från andra sjukhus samtidigt som barnhjärtläkare vid Nus har möjlighet att konsultera kollegor på något av de andra universitetssjukhusen.

Konsultationsstöd vid akuta bedömningar av barn med misstänkt hjärtfel

Skolpsykologerna strävar efter att i samarbete tillsammans vårdnadshavare och lärare hjälpa elever såsom har problem med motivation, inlärning därtill emotionella svårigheter. Vid behov gör psykologerna utredningar över inlärningssvårigheter som stöd förut planeringen av stödåtgärder i skolan. Skolpsykologerna konsulterar och rådgör förutom med pedagogisk personal också med vårdnadshavare och övriga samarbetspartners ex. Vid övergången från dagis till skola gör svenskspråkiga skolpsykologerna bred behov bedömningar av elevernas stödbehov. Dom samtal och gjorda utredningar som psykologen utfört är konfidentiella. Chef för handledning för växande och lärande och skolpsykolog inom svenskspråkiga småbarnspedaogiken, förskolor och skolor.

VKV:s Grundutbildning om våld i nära relationer - DEL 2

Olika stödmöjligheter

Speciallärare med utvidgat arbetsområde inom småbarnspedagogik såsom stöd för gruppens personal bl. Därjämte deltar hen i diskussioner som innefatta barnet tillsammans med vårdnadshavarna och gruppens lärare inom småbarnspedagogik. Gruppassistent och konstpedagog : behovsprövade tilläggsresurser som stöder gruppens pedagoger i genomförande av verksamhet enligt barnets behov av stöd. Psykolog i småbarnspedagogik : vårdnadshavaren eller läraren i småbarnspedagogik kan be psykologen komma tillsammans till diskussionen som gäller barnet t. Pedagogiskt handledd grupp : en ansamling med färre barn som beviljas enligt barnets behov för ett år till gången. Grupp för intensifierat stöd : avsedd för barn som har kraftigt behov av stöd. Barnet har användbarhet av ett mindre antal barn inom gruppen och gruppens struktur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *