Kvällsunderhållning

Greven bergen

Ensam man i damen

Personer som haft nära döden-upplevelser NDU hävdar att deras upplevelse av att lämna sina kroppar, komma till himlen samt träffa avlidna människor och himmelska varelser och så vidare, är verkliga. Många vetenskapsmän hävdar dock att upplevelserna är hallucinationer orsakade av kritiska biologiska tillstånd, som till exempel syrebrist i hjärnan. Forskare kan nu förklara ljuset i tunneln och de döda som man möter vid en nära döden-upplevelse. Att göra rent vetenskapliga test på vad som händer vid dödens port är inte lätt. Även om det bland berättelserna finns otrevliga och mardrömslika rapporter är de flesta återgivna i en positiv ton. Nära döden-upplevelsen är närbesläktad med utanför kroppen-upplevelser och sömnparalys. Definitionen på klinisk död är att två av tre kriterier ska ha uppnåtts, ingen hjärtaktivitet, ingen andning, orörliga pupiller i kombination med snabbt avtagande hjärnaktivitet.

I Vita Bergen.

Därjämte - vem ska man resonera med? Vem ska man till sist dryfta med? Och han minns! Han kommer inte med nyheter.

HJALMAR BERGMAN

När det kommer till risker med att vandra upp till Everest Base Läger finns det egentligen bara en såsom i huvudsak skiljer sig från andra vandringar: Höjden. Visst, du kan snava, få skavsår med mera, men det är ingenting som är speciellt exakt för den här leden. Likaså innefatta det som alltid att vara grundlig med hygienen så att man inte tillåts i sig några dåliga bakterier samt gärna både tvättar händerna med tvål och sedan använda handsprit. Vattnet hane dricker måste vara kokat, men det skadar heller inte att rena det själv med tabletter eller andra reningssystem. Att gå fel menar de såsom varit här är en nästintill omöjlighet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *