Metod

Konflikten i Liverpool är slut dags att ta lärdom för framtiden

Som att träffa myspace

Förbundet bi ldades i Örnsköldsvik och har idag avdelningar i 24 svenska hamnar och dessutom på land- och flygterminaler. Målsättningen för Svenska Hamnarbetarförbundet är att främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska, sociala och ku lturella intressen. Detta sker bl a genom att verka för löntagarnas bestämmanderätt i företagen och krav på produktionens styrning i sådan riktning att löntagarnas och samhällets intressen tillgodoses på bästa sätt. Vidare att verka för sociala reformer och solidaritet med arbetarklassen - nationellt och internationellt. För ytterligare upplysningar kontakta den lokala avdelningen på orten eller förbundskontoret i Örnsköldsvik, tel Avdeln ing 1 i Stockholm, tel Avdelning 4 i Göteborg, tel Konflikten i Liverpool är slut, dags att ta lärdom för framtiden SOM FRAMGÅR AV ARTIKEL på sidan 20 i tidningen, och som de flesta säkert redan vet, beslöt de avskedade hamnarbetarna Liverpool på ett stormöte måndag 26 januari att anta förefintligt bud från Mersey Docks and Harbour Company och därmed avsluta den snart två och ett halvt år långa kampen for att återfå de jobb man avskedats från. När man skall sammanfatta och söka göra en analys av händelseförloppet och vad som förde till detta fackliga nederlag är det många tankar och bilder som flimrar förbi. Först och främst tror jag, trots det bittra slutet, att man kommer att minnas Liverpools hamnarbetare och deras familjer for det fantastiska sätt på vilket de organiserade sig.

Liverpool FC - Liverpool Ladies mot Linköping

The Red Bull Challenge: Tio lämpliga engelska klubbar?! Red Bull har tagit en grepp på den globala fotbollen detsamma sötsliskigt som deras energidryck. De har arenor och de äger klubbar. Det har pratats om Red Bull såsom ägare också inom engelsk fotboll. Samt givet att det ligger en varumärkesstrategi bakom Red Bulls klubbägande så vore det naturligtvis helt i deras kurs att äga en klubb i den globalt mest populära och exponerade fotbollen. Flera klubbar har sagts vara aktuella för ett uppköp, bland dem Aston Villa, Leeds och nu senast Swindon. Samtidigt går det inte att ignorera från att det är tämligen framgångsrika projekt. Red Bull Salzburg har dominerat österrikisk fotboll de senaste åren.

Som att träffa male

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *