Metod

Försörjningsstöd

Ensamstående man vid 33 ekonomiskt toastmasters

Jul- och nyårshelgerna är inte förknippade med glädje och gemenskap för alla. Många känner sig extra ensamma runt högtider och coronapandemin skapar oro hos många. En del barn kanske helst hade sluppit jullov. Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris.

Du är inte ensam

Dagstidning, telefon- och TV-avgift Så utreder vi din ansökan Första gången du ansöker behöver du lämna information för tre månader tillbaka, för att vi skall kunna utreda din rätt till ekonomiskt bistånd. När din ansökan inkommer odla händer följande: Vi kontrollerar att all nödvändiga uppgifter finns med Vi utgår från riksnormen och räknar på din ekonomi Vi gör kontroller mot försäkringskassan, CSN, A-kassan och arbetsförmedlingen Vi kollar på om du i övrigt uppfyller kraven utifrån din situation, till föredöme om du är aktivt arbetssökande Att vara aktivt arbetssökande När du ansöker om försörjningsstöd i Mariestads kommun tillåts du stöd i att förändra din situation. Tillsammans med arbetsmarknadssekreterare gör ni upp en plan för hur ni ska bli självförsörjande så snart såsom möjligt. I planen ingår att ni ska vara aktivt arbetssökande vilket innebär: Kunna styrka att du är samt har varit aktivt arbetssökande i anknytning med ansökan om försörjningsstöd Inskriven på arbetsförmedlingen i anslutning till arbetslösheten och anordna regelbunden kontakt med arbetsförmedlingen. Vara engagerad i en eventuell rehabilitering Vem kan söka försörjningsstöd? Du som bor alternativt vistas i kommunen och inte allena kan klara din och din familjs försörjning. Tänk på att försörjningsstöd påverkas av hela hushållets tillgångar och intäkter.

Vem kan få bostadsbidrag?

Speciell ekonomisk ersättning Något att tänka gällande som kontaktperson Det första mötet är viktigt, det är då den fortsatta relationen grundläggs. Det kan ibland gå fort att etablera kontakt och alltemellanåt ta längre tid. Det gäller att inte ha för bråttom eller förut stora krav. När, var och hurdan man ska träffas. Försök se potential. Har ni gemensamma intressen? Eftersom var möte är unikt finns sällan märklig självklara rätt eller fel. Att förbereda uppdragets avslutning så att det känns bra både för den som fått hjälp och kontaktpersonen själv.

Att vara aktivt arbetssökande

Utför en felanmälan Stöd till barn samt unga Ibland kan man känna sig som den mest ensamma människan inom världen. Man kanske känner sig bortkommen, att ingen har tid eller att ingen ser mig för den mig är. Ibland får man inte det man behöver.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *