Metod

Här är de 50 bästa filmerna på Netflix

Träffa homosexuella män från Birmingham imeetings

Deras bidrag finns publicerade i småskrifterna Bör demokratin avnationa- liseras? Därutöver apostroferas olika demokratiteoretiska implikationer av globaliseringen i flera andra forskarvolymer. David Held menar, att eftersom världen karakteriseras av att det på fler och fler nivåer växer fram fler och fler former för global politik, utmanas de nationella demokratiska och rättsliga traditionerna högst väsentligt. Om man skall kunna säkerställa kvaliteten i de demokratiska relationerna inom och mellan samhällen, måste man skapa nya rättsliga och organisatoriska mekanismer. Utan sådana kosmopolitiska demokratiska arrangemang kommer varken demokratin eller de politiska samhällena att växa eller fördjupas. Helds grundton är allt annat än pessimistisk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *