Snabb

Juridisk ordlista

Möt oberoende försäljare människor nättidning

Detta ska ske omedelbart eller inom en viss tid. Ett centralt begrepp inom arvsrätten. Avskrivning kan även åsyfta redovisning av tillgångars värdeminskningar i en organisation, detta eftersom tillgångar ska redovisas till sitt verkliga värde. Kallas även för kontrakt och överenskommelse. Ingås genom utbyte av anbud och accept.

Utgångna produkter

En företag som avses i 2 § första stycket får inte heller eljest medvetet medverka vid transaktioner som kan antas utgöra penningtvätt. Företaget skall avsyna identiteten hos den som vill begynna en affärsförbindelse med företaget. Identitetskontroll ska utföras också beträffande annan än den som avses i första stycket bred transaktioner som överstiger kronor. Detsamma innefatta om transaktionen inte överstiger nämnda summa men kan antas ha samband tillsammans en annan transaktion och tillsammans tillsammans denna överstiger beloppet. Om summan ej är känd vid tidpunkten för ett transaktion skall identiteten kontrolleras så snart summan av transaktionerna överstiger det angivna värdet. Identitetskontroll behöver inte utföras angående företag med verksamhet som beskrivs inom 2 § första stycket, om företaget är hemmahörande inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES. Detsamma gäller om transaktionen görs till ett konto som tillhör en vars identitet tidigare har kontrollerats enligt denna lag.

Motionscykel: 9 modeller i test

Matteo Salvini, Italiens inrikesminister och partiledare inom Lega. Foto: Christin Sandberg Italiens populistregering lämnar ingen oberörd Italien. EU inneha riktat hård kritik mot Italiens populistregering för att man tänker öka budgetunderskottet. Men på hemmaplan är regeringen allting mer populär. Den uppfattas som driftig efter bland annat beslut som skärper migrationspolitiken, ett område som den omstridde inrikesministern Matteo Salvini är ansvarig förut. Denne har kommit att dominera italiensk politik och en del menar att Salvini har underskattats. Den i Italien bosatte journalisten Christin Sandberg sammanfattar populistregeringens första halvår vid makten. Publicerad: Skriv ut Email Facebook LinkedIn Twitter Italiens nya regering har gjort allt övrigt än en diskret entré på den politiska scenen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *